vindpark ukraina
Vindpark øst for Odessa. Bildet er tatt i 2017. Foto: crea87/Wikimedia Commons

Skal få ødelagte vindmøller opp å gå igjen, og hjelpe til med å utvikle stabile rammebetingelser.

  • Øyvind Zambrano Lie

Russiske angrep har ødelagt en stor del av Ukrainas energiinfrastruktur, og landet står overfor en stor oppgave med gjenoppbygging på både kort og lang sikt.

Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard kunngjorde tirsdag en ny samarbeidsavtale med den ukrainske energiministeren German Galushchenko, som skal hjelpe Ukraina med å utvide med land- og havvind.

«Med avtalen er vi nå enda mer forpliktet til å sikre at det ukrainske folket får tilgang til elektrisitet, at de øker sin energiuavhengighet fra Russland, og at de får muligheten til en grønn nytenkning av sin energiinfrastruktur», uttaler Aagaard i en pressemelding.

Gjenoppbygge vindparker

Ukraina er Europas nest største land med mye jordbruksareal og dermed gode muligheter for å sette opp vindturbiner på land.

Før krigen hadde Ukraina ca. 1,7 gigawatt landvind, men en stor del av vindmøllene på land er ødelagt av russiske angrep. På kort sikt består oppgaven i å få den eksisterende landvinden opp å gå igjen og utvide med mer landvind. På sikt skal det nye samarbeidet undersøke potensialet for havvind.

«Danmark er verdensledende innen utvikling av både land- og havvind, og derfor er det en område hvor vi virkelig kan gjøre en forskjell for ukrainerne», sier minister for utviklingssamarbeid og global klimapolitikk Dan Jørgensen.

Stabile rammebetingelser

Det nye 5-årige samarbeidet skal bidra til at Ukraina kan utvide sin strømforsyning ytterligere med vindenergi. Danske myndigheter skal blant annet hjelpe ukrainske myndigheter med å utvikle et regelverk som kan fremme land- og havvind.

«Gode ​​rammebetingelser er et viktig tiltak for å redusere risiko for investorer og dermed en forutsetning for å kunne tiltrekke seg investeringer som kan utvikle en grønn energiforsyning i Ukraina», skriver Energistyrelsen.