Overslag i høyspentvikling som følge av fuktighet. Kobberet er smeltet, isolasjonen er brent, og maskinens blikkpakke er smeltet. Foto: Motor & Generator Service

Situasjonen er til dels «forstemmende dårlig», men med enkle grep som å sette inn varmeelementer til 1200 kroner per stykk kan man hindre millionhavarier, sier generatorkontrollør Ronny Solberg.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det siste trekvart året har Motor & Generator Service gjennomført tilstandskontroll av 130-140 generatorer.

– Det er til dels forstemmende dårlig og veldig mye å ta fatt i, oppsummerte selskapets styreleder Ronny Solberg på Småkraftdagene i Bergen i slutten av mars.

Overfor Energiteknikk anslår han at en tredel av generatorene de kontrollerer, er i direkte dårlig stand, og at ytterligere en tredel har noen småfeil. Småfeilene kan typisk ordnes på stedet, for eksempel løse tilkoblinger eller defekte dioder, men kunne skapt alvorlige problemer om det ikke gjøres noe. Rundt en tredel av generatorene som undersøkes, er ifølge Solberg i veldig god stand.

Han opplyser videre at selskapet hans i fjor kontrollerte fire generatorer som var i så dårlig forfatning at de fikk «kjøreforbud».

RONNY SOLBERG
Styreleder Ronny Solberg I Motor & Generator Service holdt innlegg på Småkraftdagene i Bergen. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Dyr forsikring

Småkraftforeningas daglige leder Knut Olav Tveit understreker at dårlig vedlikehold av generatorer gir havari som igjen gjør forsikringspremiene unødvendig høye.

– Veldig mange har hatt serviceavtaler med sine leverandører hvor generatorene har falt mellom to stoler. Kontrollanlegg og turbin har blitt fulgt opp, men ikke generatorer. Noen har gått i tolv-tretten år uten oppfølging. Da er det ikke så rart at noen går føyka. Og det er dyrt, sa Tveit på konferansen.

Med god oppføling kan generatorene vare lenge, understreket Solberg, og viste fram bilde av en maskin som ble satt i drift i 1938 og som fremdeles fungerte fint.

Typiske feil

Han presenterte følgende liste over typiske mindre feil:

  • Oljelekkasjer
  • Korrosjon inne i maskinen, kommer ofte av fukt
  • Varmeelement som ikke fungerer
  • Løse tilskruinger av fasekabler
  • Ombyttede signalledninger
  • For mye smørefett
  • For lite smørefett
  • Fett-evakuering fungerer ikke, slik at smørefett presses inn i maskinen
  • Lekkasjevakt fungerer ikke (ved vannkjølte maskiner)
DÅRLIG SMØRING
Mange generatorer får for dårlig smøring, fordi smørefettet pumpes ned i maskinen istedenfor å gå opp i lageret. Foto: Motor & Generator Service

Smørefett på avveie

Solberg påpekte at smørefettet fort kan legge seg inne i maskinen, på viklingene.

– Det er et vanlig problem særlig på vertikale maskiner at fett fra øvre lager presses inn i maskinen og legger seg på feltmaskin og viklinger. Det skyldes gravitasjon, svak tetning under øvre lager, at fettutkast ikke fungerer, eller er tett, og oversmøring, sa generatorkontrolløren.

Dette reduserer kjølingen på viklingen, så viklingen under blir varmere enn den burde.

Det er lett for at støv fester seg på viklinger og på rotororen og på fett i maskinen. Solberg anbefalte på det sterkeste å bruke filter på lufta inne i stasjonen. – Ellers er det generatoren som blir filter, sa han.

smørefett på vikling
Smørefett er lagt seg på viklingene. Det trekker til seg støv og annet som er i kjølelufta, slik at kjølingen på viklingen reduseres. Foto: Motor & Generator Service

Farlig rust

Når det gjelder korrosjon, er det ifølge Solberg lett å oppdage.

– Rustpartikler er vi ikke glad i i en elektrisk maskin. Er det korrosjon betyr det at det er løse rustpartikler i maskinen, og de legger seg ofte på steder som vi helst ikke vil ha elektrisk ledende materiale.  Det bør gjøres noe med.

Dyrt å reparere

Generatorens fiende nummer én er ifølge Solberg fukt, fordi det medfører dårlig isolasjonsmotstand.

overslag
Overslag i høyspentvikling som følge av fuktighet er en relativt vanlig generatorskade som drar opp forsikringspremien til alle småkrafteierne. Foto: Motor & Generator Service

– Hvis man ikke oppdager feil i tide, blir det overslag på høyspentvikling som følge av fuktighet. Kobberet smelter, brent isolasjonen blir brent, og blikkpakka kan smelte. Dette er en typisk generatorskade, og det er dette som drar opp forsikringspremiene. Denne måtte ha full omvikling, blikkpakka var så skadet at man måtte lage ny, og reparasjonen kostet 1,6 millioner kroner.

Arbeidet tar fort fem til seks måneder.

– Da kan man regne på hva det produksjonstapet vil koste. Det er dessverre en del av dette, advarte Solberg.

Billig varmeovn

Om man er føre var og gjør kontrollerer og målinger, kan det imidlertid oppdages på forhånd.

– Vi kan måle at det er fuktighet i maskinen, og man kan da for eksempel kan sette inn litt kraftigere varmeelementer som koster rundt 1200 kroner per stykk. Det er en minimal kostnad for å holde den maskinen tørr og fin, og unngå et havari til et par millioner kroner, sa Solberg.

Forsikringsselskapene krever kvalifisert kontroll av generatorer minst hvert tredje år. Solberg anbefaler i tillegg at driftspersonellet selv gjør enkelt kontroll av maskinen hvert år.

Men alt er ikke ille. Det var tredje gang Solberg holder innlegg om generatorskader på Småkraftdagene, og han mener å se at bransjen nå har begynt å ta problemet mer på alvor.

støv og skitt
Støv og skitt har samlet seg i luftkjølt maskin, hvor det ikke har vært filter for lufta som går inn i stasjonen. Foto: Motor & Generator Service