selbusjøen
Selbusjøen, hvor det er stor ørret. Foto: Gosub~commonswiki/Wikimedia Commons

Et kraftverk i Kjelstadfossen vil føre til stor samlet belastning for storørret av nasjonal verdi i Selbusjøen, ifølge NVE.

  • Øyvind Zambrano Lie

Samtidig ville en slik utbygging også gitt ulemper for landskap og friluftsliv. Det er grunnen til at NVE gir Selbu Energiverk AS avslag på søknaden om utbyggingen i Garbergselva i Selbu kommune.

Kraftverket skulle etter planen utnytte et fall på 33 meter, som ville gitt en årlig produksjon på om lag 12,6 GWh.

– Hensynet til storørret og ulempene for landskap og friluftsliv gjør at vi gir avslag på søknaden om å bygge kraftverk i Garbergselva, sier Carsten Stig Jensen, seksjonssjef for vannkraft i NVE, i en pressemelding.

Vurderingen er ifølge direktoratet gjort både med hensyn på samlet belastning og føre-var-prinsippet.

En utbygging vil også gjøre Kjelstadfossen mindre attraktiv for lokalbefolkningen og elvepadlere, både ved at opplevelsesverdien blir svekket og ved at fossen ikke kan brukes til fossepadling.

I vurderingen har NVE også vektlagt at ingen av høringspartene var positive til tiltaket, og at Statsforvalteren i Trøndelag fremmet innsigelse til utbyggingen.