barrera
Pablo Barrera, konsernsjef I Haugaland Kraft. Foto: Haugaland Kraft

Selskapet fikk et årsresultat før skatt på 5 milliarder kroner.

  • Øyvind Zambrano Lie

Konsernet hadde en skattekostnad på 3,2 milliarder kroner. Resultatet etter skatt endte på 1,9 milliarder kroner i 2022, mot 0,9 milliarder kroner i 2021, opplyser selskapet i en pressemelding.

Det er kraftproduksjonen i det 60 prosent eide datterselskapet Sunnhordland Kraftlag (SKL) som drar opp resultatet. Haugaland Kraft sine eieres andeler av resultatet, majoritetens andel, utgjør 1,2 milliarder kroner.

Regjeringens økning i grunnrenteskatten fra 37 til 46 prosent og innføringen av en ny høyprisavgift medfører store endringer i bransjens rammebetingelser.

– Skatteendringene som ble innført i 2022 reduserte utbyttet og investeringsevnen til konsernet betydelig. Når vi vet hvor mye det haster å få opp kraftproduksjonen, er dette en svært uheldig konsekvens av det nye skatteregimet, sier konsernsjef Pablo Barrera.

Styret foreslår for generalforsamlingen et utbytte på 450 millioner kroner til eierne. Dette kommer i tillegg til et tilleggsutbytte på 150 millioner kroner som ble utbetalt i vinter. Totalt foreslått utbytte for 2022 er 600 millioner kroner.