isola solar
Illustrasjonsfoto: Isola Solar

Det ble bygget 50 MW solkraft i Norge i årets tre første måneder.

  • Øyvind Zambrano Lie

Ved utgangen av mars 2023 var det totalt utbygd mer enn 400 MW solenergi i Norge, og bare de tre første månedene ble det bygget ut 50 MW, skriver Solenergiklyngen i en melding, og viser til tall de har hentet fra Elhub.

– Solbransjen er i rute mot å installere dobbelt så mye solkraft som i fjor. Dersom utbyggingstakten i Norge fortsetter å følge den vi har sett i Sverige, kan Norge ha 8 TWh solkraft på plass innen 2030. Dette kan være et svært viktig bidrag for den norske kraftbalansen, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen i en melding.

NVE har tidligere opplyst at det i 2022 ble det knyttet 149 MW til nettet, noe som tilsvarer en dobling av den totale installerte effekten i løpet av året.

Ved utgangen av 2022 var det knyttet om lag 299 MW solkraft til nettet i Norge, noe som tilsvarer en årlig kraftproduksjon på rundt 0,225 TWh.

Som kjent er det ikke all solkraft som knyttes til nettet, noe brukes også for eksempel på hytter uten nettilknytning.