Strømskap ødelagt ved snøbrøyting. Foto: Linea

Linea ber publikum tenke sikkerhet og ikke ta snarveier, etter funn av strømførende liner på bakken og ødelagte strømskap.

  • Øyvind Zambrano Lie

Gjennom det siste året har ansatte i Linea sett mange urovekkende observasjoner i strømnettet, skriver selskapet i en pressemelding.

Gjengangere er strømførende liner på bakken, ødelagte strømskap og at folk i enkelte tilfeller har tatt uforsvarlige snarveier ved for eksempel renovering av bygg.

– Hvis du oppdager strømlinjer på bakken er det viktig å holde god avstand og varsle oss så raskt som mulig, sier Kurt Fjellavli, som er montasjeleder i selskapet.

Ubebodde hytter

Det er flere årsaker til at linjer havner på bakken, der uvær er den vanligste. Men også ubebodde hus og hytter kan føre til at strømlinjene inn til bygget faller ned og fører til fare. Det kan skje hvis huset eller hytta blir forlatt eller ikke vedlikeholdes på en god måte. Da må eierne ta kontakt for å få koblet av strømmen, understreker Linea.

linea
Strømkabler som ikke var sikret, ved barneskole. Foto: Linea

– Vi har også kommet over private eller firma som har lagt strømførende ledningene inn til bygg ned på bakken under for eksempel skifte av bordkledning eller lignende vedlikeholdsarbeid. Dette er ikke lovlig, og blir en stor fare for alle som da kommer i nærheten av ledningene, sier Fjellavli.

For noen uker siden kom selskapet over synlige og ubeskyttede strømkabler ved en barneskole.

– Dette er kanskje det verste jeg har sett så langt i min karriere. Slike lange kabler kunne gitt større skader selv om de var koblet ifra strømnettet. Det kan fortsatt være spenning igjen i dem som kan føre til skader. I dette tilfellet hadde strømkablene vært koblet til et midlertidig byggestrømskap, som hadde blitt fjernet uten at strømkablene hadde blir sikret på en god måte eller tatt bort, ser Svein-Erling Svendsen,som er verneombud i Linea.

Advarer «hobbyelektrikere»

Linea opplever også stadig flere større strømbrudd på grunn av gravearbeid, sprengningsarbeid og trefelling.

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken er forpliktet til å få utført en kabelpåvisning før arbeidet starter. Selv i sin egen hage bør man tenke sikkerhet fordi det kan gå en strømkabel gjennom eller i kanten av eiendomsgrensen, understreker selskapet.

– Vi går ut med dette budskapet fordi vi vet hvor viktig elsikkerhet er og hvor store skader dette kan medføre på mennesker og dyr hvis man ikke forstår farene. Husk at det ikke er lovlig å drive som «hobbyelektriker». Dette kan resultere i personskader, brann og problemer rundt forsikringsoppgjør og salg av boligen, sier Svendsen.