havvind potensial
Multiconsult har laget et notat som viser enorme muligheter for havvindutbygging utenfor Norge. Kart: Multiconsult

Med utgangspunkt i en ny analyse fra Multiconsult hevder Norwegian Offshore Wind at det er mulig å bygge ut 338.000 MW havvind i Norge i områder med lavt konfliktnivå.

  • Øyvind Zambrano Lie

Multiconsults notat er bestilt av Norwegian Offshore Wind, Equinor, Source Galileo, Hafslund og Deep Wind Offshore.

I dag er den norske regjeringens mål 30.000 MW innen 2040. Multiconsults kartlegging skal vise et mye større potensial for å bygge nye havvindparker langs hele kysten.

– Det er oppløftende å se at vi har så mange egnede områder i Norge, hvor konfliktnivået er lavt, uttaler Arvid Nesse, leder i bransjeorganisasjonen Norwegian Offshore Wind, i en pressemelding.

Ni ganger dagens samlede produksjon

Om man for eksempelets skyld regner med at havvindmøllene vil ha 4000 årlige brukstimer, ville 338.000 MW gitt en sanket årlig produksjon på 1352 TWh. Til sammenligning hadde Norge en strømproduksjon i 2022 på 146 TWh, altså ca. en nidel av det påståtte havvind-potensialet.

Multiconsult har laget et verktøy som disse utviklerne kan bruke til å planlegge nye prosjekter. Source Galileo har allerede tatt den i bruk og ønsker å bygge en havvindpark som kan elektrifisere Melkøya.

Sameksistens

I analysen legges det særlig vekt på sameksistens med andre næringer.

– Det er veldig viktig for næringen at vi utvikler havvind ved siden av fuglelivet, fiskeindustrien og livet i havet. Denne undersøkelsen viser at det er mulig å bygge ut en formidabel kapasitet, samtidig som man ivaretar flere interesser, sier Nesse.

Flytende havvind

Multiconsult påpeker at det spesielt er områdene som er egnet for flytende havvind som har lavt konfliktnivå. Det er 28 områder som er valgt ut som egnet for flytende havvind og 18 områder for bunnfast havvind.

– Vi har laget en omfattende datasammenstilling i denne undersøkelsen, hvor vi blant annet har undersøkt fugleliv, fiskeinteresser og miljøhensyn. Det er store muligheter for flytende havvind spesielt, men det er også gode muligheter for fornybar energiproduksjon innen bunnfast havvind. Samtidig er det alltid konsekvenser for utviklingen av havvind som må vurderes, men vi mener å ha identifisert mange gode områder som gir et viktig faglig grunnlag for den videre diskusjonen om utviklingen av havvind, sier Vegard Willumsen, avdelingsleder i Multiconsult, i meldingen.