kraftlinjer
Foto: Mostphotos

ESA fatter vedtak om å inkludere Norge i kapasitetsberegningsregionene for elektrisitet i EØS.

  • Øyvind Zambrano Lie

EØS-tilsynet (ESA) godkjente mandag Norge en metode for fastsettelse av kapasitetsberegningsregioner for elektrisitet (CCR).

«Vedtaket er en milepæl for inkluderingen av de norske budområdegrensene i kapasitetsregionene Norden og Hansa, som vil formalisere dagens praksis og gi en formell stemme til Statnett i CCR-beslutningsprosesser», skriver ESA i en pressemelding.

Kapasitetsregionene, også kalt budområder, defineres i henhold til tekniske kriterier fastsatt i forordningen om kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM), og hvor oppgaven av kapasitetsberegning og andre prosesser koordineres av relevante transmisjons-systemoperatører (TSO-er).

CACM-forordningen gir detaljerte retningslinjer for kapasitetstildeling på tvers av grenser og håndtering av overbelastning i day-ahead- og intradagmarkedet for elektrisitet.

Etter at CACM-forordningen ble bindende i Norge i august 2021, foreslo TSO-er den 13. oktober 2022 å inkludere de norske budområdene i kapasitetsregionene Norden og Hansa.  Den norske TSO-en Statnett sendte forslaget til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE. RME sendte den 18. november en forespørsel om ESAs stilling til CCR-metodikken for Norge.

ESA vurderte forslaget i samarbeid med Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ACER), og tok sin beslutning basert på et utkast fra ACER. Dette ble gjort i samsvar med prosedyrer fastsatt under EØS-avtalen. ESA konsulterte RME mellom 5. og 19. april 2023.

I avgjørelsen har ESA inkludert Norge i kapasitetsregionene Norden og Hansa for å formalisere Statnetts deltakelse i disse områdene.

ESAs vedtak vil nå gå til RME, som har ansvaret for gjennomføringen på nasjonalt nivå, skriver ESA.