mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Flytbasert markedskobling skal etter planen innføres i begynnelsen av neste år, og gi økt utnyttelse av strømnettet og mindre prisforskjeller.

  • Øyvind Zambrano Lie

Flytbasert markedskobling har nå vært testet ut i tre måneder. Dersom metoden hadde blitt benyttet i vinter, ville den gitt økt import til Sør-Norge og mindre prisforskjeller i Norge enn ved dagens fastsettelse overføringskapasitet til markedet, viser en rapport der de to systemene har blitt parallelkjørt i to måneder.

Rapporten er nå på høring.

Mer informasjon

Kraftforsyningen blir stadig mer kompleks, med mer uregulerbar produksjon enn før. Dette gjør det stadig mer krevende å fastsette riktig kapasitet i strømnettet.

Flytbasert markedskobling er en automatisering av fastsettelsen av handelskapasitet til kraftmarkedet. Metoden bruker mer detaljert informasjon om det fysiske strømnettet og ser hele Norden i sammenheng, slik at nettet utnyttes enda bedre enn i dag.

– Mens dagens markedsløsning bare ser på grensen mellom to og to prisområder, tar den nye løsningen med mer informasjon om kraftnettet. Dette gjør at vi kan utnytte strømnettet bedre. Da blir det mindre prisforskjell mellom de ulike prisområdene. Vi får også en mer nøyaktig plan for driften av kraftsystemet for det kommende døgnet, noe som er viktig for den operative driften vår, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett i en melding.

Gammel drøm

De systemansvarlige nettselskapene i Norden har samarbeidet om å etablere flytbasert markedskobling i Norden siden 2012.

Etter at rapporten har vært på høring, vil de nordiske reguleringsmyndighetene for energi ta stilling til om kvaliteten på metoden oppfyller angitte krav.

– For å sikre at nettselskapene, markedsaktørene og kraftbørsene får tilstrekkelig med erfaring med den nye metoden, vil vi fortsette å teste ut flytbasert markedskobling i parallell med det eksisterende markedet i minimum seks måneder. Planen er at vi skal kunne gå over til å benytte flytbasert markedskobling i spotmarkedet for kraft i Norden i løpet av første kvartal 2024, sier Løvås.