kjersti toppe
– Det er strømselskapene som tjener på dette uoversiktlige markedet og ingen andre, sier Kjersti Toppe (Sp). Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Bransjens forslag til en ny standard spotprisavtale rydder ikke opp i virvaret av avtaler.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen er ikke fornøyd med standardavtalen for spotpris som bransjen har tatt i bruk.

– De rydder ikke opp i virvaret av avtaler. Forventningen fra regjeringen er at bransjen legger frem en reell standard avtale hvor man lett kan sammenligne priser på tvers av strømselskap, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe til VG.

Fredag sendte hun og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avtalen i retur til Fornybar Norge med beskjed om at «denne malen oppfyller ikke de politiske forventningene vi har formidlet.»

– Det er strømselskapene som tjener på dette uoversiktlige markedet og ingen andre, sier Kjersti Toppe til VG, som åpner for at regjeringen kan bli nødt til å lage en strømavtale som må gjelde for alle.

Også Forbrukerrådet er kritisk til avtalemalen, og mener vilkårene i spotprisavtaler må forskriftsfestes.

Avviser godkjent-stempel

I brevet til strømbransjen reagerer Toppe og Aasland på at bransjen i flere sammenhenger har gitt inntrykk av at bransjens standard spotprisavtaler er godkjent av myndighetene.

– Fornybar Norge skriver på sine nettsider at «Fornybar Norge har i samarbeid med regjeringen og resten av bransjen utviklet standard spotprisavtaler». Dette kjenner vi oss ikke igjen i, skriver statsrådene ifølge VG.

Fornybar Norge beklager på sin nettside denne formuleringen, og har nå rettet den til «i dialog med myndighetene», som omfatter Olje- og energidepartementet, Barne- og familiedepartementet og Forbrukertilsynet.

Forsvarer forskuddsbetaling

Toppe misliker at standardmalen åpner for at selskapene også kan ta betalt på forskudd. Direktør for marked i Fornybar Norge, Toini Løvseth, forsvarer muligheten for forskuddsbetaling, og påpeker at dette er i tråd med myndighetenes eget regelverk (avregningsforskriften).

toini
Toini Løvseth, direktør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka/Fornybar Norge

– Selskapene legger ut for strømmen opptil 45 dager før de får oppgjør fra kundene, noe som innebærer en betydelig rentekostnad i perioder med høye strømpriser. Tidligere betaling kan for noen være et alternativ til å øke påslaget, slik at prisen kan holdes lavere for kundene. Men vi kjenner ikke til at noen av våre medlemmer krever forskuddsbetaling i dag, sier Løvseth på Fornybar Norges nettside.

– Vi tar brevet fra de to statsrådene på største alvor og vil følge opp umiddelbart etter påske, både overfor medlemmene våre og myndighetene, sier Løvseth.