befaring eviny
Bildet viser en befaring i Styveshorgi i Voss herad. Foto: Eviny

Evinys årsresultatet for 2022 ble 1,333 milliarder kroner, 516 millioner kroner bedre enn året før.

  • Øyvind Zambrano Lie

Underliggende konsernresultat, som er justert for verdiendringer på sikringskontrakter og vesentlige engangseffekter, ble 2,864 milliarder kroner. Det er 1,341 milliarder kroner høyere enn i 2021. Årsaken er høye kraftpriser, skriver Eviny i en pressemelding.

For 2022 foreslår styret i Eviny et rekordstort utbytte på 1,8 milliarder kroner til eierne, nesten doblet fra 916 millioner kroner i 2021.

Utbyttet går til 17 kommuner, to lokale kraftlag på Vestlandet og Statkraft.

Selv om Eviny tjener godt på kraftproduksjonen og kan presentere et solid resultat, har konsernet et pågående prosjekt der målet er å øke konkurransekraften og redusere ressursbruken på stab-/støttefunksjoner med rundt 250 millioner kroner.

– Vi må forberede oss på tider med lavere strømpriser og ser potensial for å drive mer lønnsomt. Vi har et betydelig investeringsbehov i konsernet for å være en drivkraft i det grønne skiftet. For å utnytte mulighetene som ligger foran oss det kommende tiåret, må vi ha løfteevne og være konkurransedyktige, sier Evinys konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i meldingen.