tussa
Foto: Tussa

Tussa-konsernet fikk et driftsresultat på 355,8 millioner kroner i 2022, det beste selskapet noen gang har levert.

  • Øyvind Zambrano Lie

Samlede driftsinntekter for Tussa-konsernet i 2022 ble på 1.192,6 millioner kroner. Resultatet før skatt ble 305,6 millioner kroner. Resultatet etter skatt ble 131,8 millioner kroner, opplyser selskapet i en melding.

Skattekostnaden ble 173,8 millioner kroner, noe som utgjør 56,9 prosent av resultatet før skatt.

Tussas vannkraftverk hadde høy oppetid og lite driftsavbrudd i 2022, og det ble produsert 889 GWh elektrisk kraft, mot 609 GWh i 2021.

I 2022 var gjennomsnittlig spotpris i området vårt 42,8 øre/kWh, om lag det samme som i 2021, da gjennomsnittlig pris var 42,0 øre/kWh.

Kraftproduksjonen fikk et driftsresultat på 233,7 millioner kroner i 2022, mot 77,7 millioner kr året før. Resultat før skatt ble 214,8 millioner kroner, mot 86,3 millioner kroner i 2021.

For 2022 foreslår styret å betale ut 53,3 millioner kroner i utbytte.