goliat illustrasjon
Illustrasjon av Goliat-plattformen med havvindturbiner i bakgrunnen. Illustrasjons: Vår Energi

Vil bruke kabelen til oljeplattformen til å sende havvind tilbake til Finnmark.

  • Øyvind Zambrano Lie

Vår Energi har inngått samarbeid med Odfjell Oceanwind og Source Galileo om å utrede pilotprosjekt for flytende havvind ved Goliat.

Goliat-plattformen er i dag elektrifisert og forsynes med strøm fra land med en kraftkabel med kapasitet på 75 MW. Formålet med prosjektet, kalt GoliatVind, er å utnytte kabelen som infrastruktur for strøm til land og økt fornybar kraftproduksjon i Finnmark, skriver Vår Energi i en pressemelding.

75 MW

Foreløpig plan er å bygge tre til fem flytende vindturbiner ved Goliat, hver med kapasitet på 15 MW. GoliatVind vil dermed kunne bidra til produksjon med opptil 75 MW installert kapasitet, avhengig av prosjektets omfang. Driften av Goliat krever i dag om lag 50 MW.

GoliatVind er et pilotprosjekt for å demonstrere ny, norsk havvindteknologi og kan bidra til videre elektrifisering, skriver selskapet.

Odfjell Oceanwind og Source Galileo vil stå som utbygger og eier, og Vår Energi har ikke planer om å inngå kommersielle eller operasjonelle forpliktelser i vindparken.

Tidlig fase

Prosjektet er foreløpig i en tidlig fase, der flere forhold er under utredning før konseptbeslutning og vedtak om utbygging kan fattes. Dette omfatter regulatorisk rammeverk, inkludert insentiver og konsesjon til utbygging fra myndighetene, skriver Vår Energi i meldingen.

En viktig forutsetning for at prosjektet skal lykkes er god sameksistens med fiskeriinteressene i regionen og at tilknytning til Goliat ikke medfører operasjonell risiko for produksjonen på installasjonen. Det er derfor innledet dialog med relevante fiskeriorganisasjoner og tekniske studier på Goliat.