dam
Ingenting tyder på at det i fjor var meldepliktige hendelser ved denne dammen. Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

NVE mottok melding om i alt 14 meldepliktige hendelser (ulykker og uønskede hendelser) ved vassdragsanlegg i 2022.

 • Øyvind Zambrano Lie

9 hendelser gjelder dammer og 5 hendelser gjelder vannveier. Det er meldt én ulykke tilknyttet vannvei, resten kategoriseres som uønskede hendelser, går det fram i en melding fra NVE.

Til sammenligning ble det meldt inn 21 meldepliktige hendelser i 2016, 24 i 2017, 23 i 2018, 9 i 2019, 15 i 2020 og 14 i 2021.

De innmeldte hendelsene i 2022 medførte ifølge NVE ikke alvorlige konsekvenser for personer/samfunn.

Hendelser tilknyttet dammer:

 • Dam i konsekvensklasse 4. Luke åpnet kun 7 cm ved testkjøring.
 • Dam i konsekvensklasse 4. Piping i fyllingsdam, vannstand i magasin ble senket.
 • Dam i konsekvensklasse 3. Erosjonsskader i nedstrøms damtå/damfundament.
 • Dam i konsekvensklasse 3. Utfall i kraftstasjon medførte at nødregulator økte lukevannføringen. Dette resulterte i at vannstanden begynte å synke ukontrollert.
 • Dam i konsekvensklasse 2. Overskred grenseverdier for rystelser.
 • Dam i konsekvensklasse 2. Hardware-feil gjorde at vannstandsregulering og lukestyring sluttet å virke og fjernstyring av luker var ikke mulig. Programmeringsfeil medførte at aggregatet lastet ned og gikk på tomgang. Etter oppfylling av inntaksmagasinet steg vannstanden over topp flomluker.
 • Dam i konsekvensklasse 2. Påvist lekkasjer i forbindelse med prøvegraving/grunnundersøkelser ved dammen.
 • Dam i konsekvensklasse 2. Innbrudd i forbindelse med nedlegging av dammen. Låsen for skruespillet på bunnluka var klippet over, samt at luka var stengt.
 • Dam i konsekvensklasse 0. Oversvømmelse i kraftstasjon etter inspeksjon på grunn av åpen ventil for minstevannføring.

Hendelser tilknyttet vannveier:

Ulykker:

 • Vannvei i konsekvensklasse 0. Brudd på vannvei medførte skade på kraftstasjonsbygg.

Uønskede hendelser:

 • Vannvei i konsekvensklasse 2. Svikt i hydraulikkstyringen som førte at rørbruddventil åpnet utilsiktet noen cm og fylte rørgaten. Ingen skader oppstått.
 • Vannvei i konsekvensklasse 2. Lekkasje oppdaget ved kraftstasjon, årsakssammenheng er uklar.
 • Vannvei i konsekvensklasse 2. Omfyllingsmasser ble vasket vekk rundt trykkrør
 • Vannvei i konsekvensklasse 0. Store mengder overflatevann førte til at titalls meter av rørgate-trasèen eroderte, og sand-leire-vann la seg opp 30-50 cm mot langveggen av kraftstasjonen.