havvind
Illustrasjonsfoto: ABB

Regjeringen foreslår 85 millioner kroner i økte bevilgninger til kartlegging av havbunnen i havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

  • Øyvind Zambrano Lie

— ­Havvindsatsingen er godt i gang, og vi er avhengig av gode undersøkelser av havbunnen for at de som får tildelt prosjektområde kan velge rett plassering av vindkraftverkene og komme raskt i gang med prosjektutviklingen, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding i forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett torsdag.

Undersøkelsene vil dekke de utlyste prosjektområdene på Utsira Nord, det som står igjen for første fase av Sørlige Nordsjø II og i tillegg halvparten av det resterende arealet i Sørlige Nordsjø II.

Bevilgningen er økt for å dekke inn økte kostnader for grunnundersøkelsene.

Resultatene fra undersøkelsene vil bli tilgjengelige for selskapene som ønsker å bygge ut havvind.

«Selskapene som får tildelt prosjektområde, vil betale kostnadene staten nå tak for grunnundersøkelsene», skriver departementet.