astrup og aasland
Høyres Nikolai Astrup (t.v.) stilte onsdag spørsmål ved energiminister Terje Aaslands tidsplan for havvind-utbyggingen. Skjermdump: Stortinget

– Skal vi tro på den proposisjonen som regjeringen har sendt til Stortinget, eller skal vi tro på det statsråden nå sier i denne sal, spør Nikolai Astrup.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Jeg tror den havvinden som vi nå legger til rette for at kan bygges ut i Sørlige Nordsjø, kommer til å være i gang lenge før det tidspunktet representanten spør om. Jeg tror vi kommer til å være i gang før 2030, svarte energiminister Terje Aasland (Ap) på spørsmål under Stortingets spørretime fra Høyres Nikolai Astrup om når vi kan vente å få kraft fra Sørlige Nordsjø II.

Astrup svarte med å påpeke at Aasland har også levert en proposisjon til Stortinget der det fremgår at området skal tildeles etter auksjon innen 31. desember 2023.

– Så skal det fastsettes et konsekvensutredningsprogram som skal på høring, og det kommer til å ta et halvt års tid. Aktørene har da to år på å sende inn konsesjonssøknad, og vi har fått beskjed fra departementet om at det er ett års behandlingstid på den konsesjonssøknaden. Så har aktørene to år på seg til å levere en detaljplan, som igjen skal en ha ett års behandlingstid i departementet. Det er så anslått en byggetid på tre til fire år, men det er krevende forhold på Sørlige Nordsjø II, det er dypere enn ved andre bunnfaste anlegg, og det er lengre til havs, sa Astrup.

2035

– Spørsmålet er da hvordan statsråden får den prosessen han har fremlagt for Stortinget, til å bli så kort at kraften vil flyte inn til Norge i god tid før 2030. For når jeg summerer denne prosessen som man har lagt opp til, kommer jeg til 10–11 år, hvis vi er heldige. Da har vi kraft i kanskje 2034–2035 fra Sørlige Nordsjø II, og det er det første prosjektet, sa Astrup.

Han var kritisk til at Aasland kalte regjeringens havvind-satsing et temposkifte sammenlignet med Solberg-regjeringen.

– Har statsråden nå et behov for å korrigere den informasjonen han akkurat ga til Stortinget om at kraften skal flyte fra Sørlige Nordsjø II i god tid før 2030, spurte Astrup.

Så raskt som mulig

– Jeg håper at vi kan realisere prosessene knyttet til havvind så raskt som overhodet mulig, svarte Aasland.

– Vi har giret opp tempoet. Vi har sørget for at prosessene nå går så raskt som mulig, og vi kommer til fortsatt å jobbe med å få bedre og raskere prosesser. Jeg har et håp og tror at vi kan være i gang med havvindproduksjon rundt 2030. Som jeg sa: Mitt håp er at vi kan realisere disse prosjektene i forkant av 2030.

– Det er fantastisk at statsråden har et håp om det, men hvorfor sender han da en proposisjon til Stortinget der han skisserer en helt annen tidslinje, spurte Astrup.

– Motstrid

– Dette er jo litt underlig. Skal vi tro på den proposisjonen som regjeringen har sendt til Stortinget, eller skal vi tro på det statsråden nå sier i denne sal? De to versjonene står i klar motstrid til hverandre. kan statsråden svare på hvilken versjon vi skal lytte til? Er det det som er fremlagt i et skriftlig dokument, eller det statsråden nå sier i salen?

– Vi jobber kontinuerlig med å gjøre disse prosessene så raske, effektive og tydelige som overhodet mulig. Vi har mål, og tar sikte på at vi skal kunne realisere havvind så raskt som overhodet mulig, svarte Aasland.