rendalselva kraftverk
Rendalselva kraftverk. Foto: Cadre

Inngår samarbeidsavtale med Meløy Energi om drift av flere kraftverk.

  • Øyvind Zambrano Lie

Småkraftverket Rendalselva i Meløy kommune i Nordland selges til Cadre AS. Kraftverket har en årsproduksjon på 8,5 GWh.

Selgerne er Meløy Energi og Rendalselva AS. Via en avtale med Nordkraft, som har ansvaret for drift av alle Cadres kraftverk, leies Meløy Energi inn til daglig drift.

– Vår kraftverksdrift er basert på lokal tilstedeværelse. For Rendalselva er det helt naturlig å at både Meløy Energi og grunneier Arnt Jørgensen er med i den videre drifta av kraftverket. Vi har også inngått en samarbeidsavtale med Meløy Energi for denne regionen, som innebærer mer enn dette kraftverket, sier Marius Larsen, produksjonsdirektør i Nordkraft, i en pressemelding.

– For Meløy Energi er det viktig å drive forretningsmessig lønnsomt og bidra til å sikre og utvikle nye kompetansearbeidsplasser i kommunen. Det gjør vi best gjennom den totalpakken vi nå har fått til med Cadre og Nordkraft, sier styreleder i Meløy Energi, Rolf-Inge Sleipnes.