alnabru
Utsikt over Alnabru i Oslo, med en Statnett-mast i forgrunnen. Foto: Torstein Frogner/Wikimedia Commons

Men RME kritiserer ikke selskapets rutiner for rapportering av overføringsgrenser.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE vurderer å fatte vedtak om at Elvia har brutt systemansvarsforskriften § 7 første ledd, går det fram av et brev Energiteknikk har fått innsyn i. Bruddet skal ha skjedd ved at Elvia ikke har overholdt gjeldende frister for rapportering av maksimale overføringsgrenser i forbindelse...
Artikkelen er 383 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.