Fjordkraft
Foto: Fjordkraft

– Vi ser at flere strømleverandører forsøker å være kreative i sine forsøk på å øke marginene, hevder tilsynet. Fjordkraft er overasket over utspillet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fjordkraft har sendt ut en pressemelding med tittelen «Reagerer på kreative metoder overfor strømkunder».

Bakgrunnen er at Fjordkraft har sendt ut SMS til en rekke kunder om at tjenesten «Fast forfall» vil koste kr 59 per måned fra 1. mai 2023. Tjenesten innebærer at forbruker selv kan velge en fast forfallsdato for sin strømregning hver måned. Kundene må nå selv aktivt velge bort tjenesten om de ikke ønsker denne. Dette mener Forbrukertilsynet ikke er lov.

–Kreative forsøk

Forbrukertilsynet kan ikke se at «Fast forfall» noe sted er spesifisert som en tjeneste i Fjordkraft sine avtalevilkår. Tjenesten var også kostnadsfri inntil innføringen av gebyret. Fjordkrafts kunder hadde ifølge tilsynet dermed ingen grunn til å forvente at det kunne bli innført betaling for tjenesten.

– Vi ser at flere strømleverandører forsøker å være kreative i sine forsøk på å øke marginene. Loven setter strenge krav som begrenser slik kreativitet, også i dette tilfellet, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet i pressemeldingen.

Negativt salg

Forbrukertilsynet mener at Fjordkrafts innføring av betaling for tjenesten er i strid med markedsføringsloven. Markedsføringsloven forbyr blant annet praksis som er i strid med god forretningsskikk.

I tillegg har loven en spesialbestemmelse som forbyr såkalt «negativt salg», her å kreve betaling for tjenester som det ikke er avtalt betaling for.

«I en bransje som strømmarkedet, hvor pris i stor grad er utslagsgivende for valg av strømselskap, vil gebyret på kr 59 per måned representere en betydelig ekstrautgift for forbrukere», skriver  tilsynet.

– Vi har derfor bedt Fjordkraft om å ikke innføre krav om betaling for tjenesten uten uttrykkelig samtykke fra den enkelte kunde, sier Rønningen.

Tilsynet har bedt Fjordkraft senest 15. mai sender oss en bekreftelse på at betalingskravet ikke innføres.

Overasket

Energiteknikk har spurt Fjordkraft om de er enig i tilsynets påstander, og om det stemmer at det de holder på med kan kalles «negativt salg».

Kommunikasjonsrådgiver Frode Fjellstad i Fjordkraft svarer dette på tilsynets kritikk:

«Forbrukertilsynet har sendt oss et brev og bedt om mer informasjon. Dette gjelder et mindre antall kunder og vi er litt overrasket over at Forbrukertilsynet går ut med en slik sak før det er konkludert. Målet vårt er å ha en konstruktiv dialog med Forbrukertilsynet.

Årsaken til at vi ønsker å ta betalt for tjenesten er at denne tjenesten er en betalingsutsettelse. Det gir oss som strømleverandør høyere rentekostnader enn tilfellet er for kunder som ikke har fast forfall.

Nå skal vi gå i dialog med Forbrukertilsynet. Inntil videre har vi ikke noe mer å tilføye».

negativt salg fjordkraft
Eposten fra Fjordkraft som Forbrukertilsynet har reagert på. Kilde: Forbrukertilsynet