aasland
Energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Bernt Sønvisen

«Avgrensningen av FME-utlysningen er en videreføring av en lang praksis hvor de målrettede energiforskningssatsingene ikke har inkludert kjernekraft», skriver energiministseren.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Regjeringen lyser ut midler til nye forskningssentre for miljøvennlig energi med oppstart fra 2025, men kjernekraftprosjekter er eksplisitt unntatt fra å kunne søke. Kan statsråden avklare om Forskningsrådet har bestemt dette på egen hånd og med hvilket mandat/begrunnelse?», spør Frps Marius  Arion Nilsen i et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland.

Nilsen skriver at «en rekke tunge aktører, med NTNU i spissen», nå planlegger å etablere et forskningssenter på kjernekraft i Norge.

Aasland forsvarer imidlertid utlysningsteksten.

«Avgrensningen av FME-utlysningen er en videreføring av en lang praksis hvor de målrettede energiforskningssatsingene ikke har inkludert kjernekraft, fordi denne energikilden ikke har vært aktuell for det norske kraftsystemet. Norge har imidlertid god kompetanse andre former for nukleær forskning, som dekommisjonering og håndtering av avfall. Regjeringen tildelte nylig 200 millioner kroner til et nasjonalt senter for nukleær forskning, for å bygge videre på disse fagmiljøene», skriver energiministeren i sitt svar.