eide
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Cecilie Stuedal

Øker satsingen på kommunale boliger og gir mer penger til Enova.

  • Øyvind Zambrano Lie

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke satsingen på energitiltak i kommunale boliger med 100 millioner kroner i 2023, noe som skal være spesielt viktig for lavinntektsfamilier, skriver regjeringen i en pressemelding.

Tilskuddet kommer i tillegg til bevilgningen på 160 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023, som allerede er disponert.

Husbanken vil administrere tilskuddordningen som kommunene kan søke på for å oppgradere utleieboliger, omsorgboliger og sykehjem.

I tråd med anbefalingen fra Energikommisjonen blir Enovas innsats på industri, yrkebygg, burettslag og sameie styrket. Enova vil tilby investeringsstøtte koblet til bedret energiytelse basert på en grundig kartlegging. Dette skal stimulere til vekst i markedet for energitjenester.

Enova setter dessuten av mer penger til satsingen på eneboliger og småhus gjennom Enovatilskuddet, og vil regelmessig vurdere denne innsatsen for å bidra til varige markedsendringer.

— Enova styrker satsingen på energieffektivisering med om lag 500 millioner kroner i 2023. Det er en oppfølging av spissingen vår av mandatet deres tilknyttet energi. Mandatet omfatter nå energieffektivisering i alle sektorer, og åpner i større grad for støtte til moden og velkjent teknologi sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i meldingen.