moræus
Maria Moræus Hanssen. Foto: Å Energi

Det kommunale eierfellesskapet i Å Energi innstiller Maria Moræus Hanssen til styreledervervet i Å Energi.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi er svært glade for at Maria har stilt seg til disposisjon til vervet som styreleder. Det har vært et ønske fra den kommunale eiersiden at vi skulle finne en kandidat med solid erfaring fra toppledelse i større selskaper, sier Per Sverre Kvinlaug, som leder arbeidsutvalget for de samordna kommunale eierinteressene i Å Energi, i en pressemelding.

Moræus Hanssen (58) har vært konsernsjef i det tyske oljeselskapet Dea E&P, viseadministrerende direktør i Wintershall Dea E&P og konsernsjef for Engie E&P. I tillegg har hun hatt lederstillinger i Aker ASA, Statoil ASA (Equinor) og Norsk Hydro.

Olje-utdanning

Moræus Hanssen er styreleder i Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst og i Wastefront, hun  sitter i styret i det internasjonale teknologiselskapet SLB (Schlumberger Ltd), Alfa Laval AB og Scatec ASA, i tillegg til Å Energi-selskapene Morrow Batteries og Eco Stor.

Hun er utdannet som petroleumsingeniør fra NTH (NTNU) og petroleumsøkonom fra IFT School i Paris.

Det er de kommunale eierne som innstiller til leder, nestleder og fire øvrige faste medlemmer i kraftkonsernets styre.  Den formelle oppnevnelsen av styret skjer på selskapets første ordinære generalforsamling 23 mai.

Leder kan bli nestleder

Dagens styreleder i Å Energi, Ann-Christin Andersen, er innstilt som nestleder i styret. Tove Elisabeth Pettersen er innstilt som nytt styremedlem. Hun har omfattende erfaring fra kraftbransjen og i dag er leder for økonomi og administrasjon i Norges Røde Kors. Lars Erik Torjussen, som i dag er nestleder i Å Energi-styret, fortsetter i styret som styremedlem.

Å Energi eies av Statkraft (33,3%) og et kommunalt eierfellesskap bestående av kommunene i Agder og Buskerud (66,7%). De kommunale eierandelene fordeles på de 25 kommunene i Agder (39,85%), Drammen kommune (13,66%) og Vardar (13,19%).