DALEN
Energientreprenørene fra Linjepartner monterer komposittstolper på den nye 132 kV ledningen gjennom Ryfylke. Foto: Kristofer Ryde/Lnett

Lnett fullfører den store 132 kV-oppgraderingen i Ryfylke med mye kompositt og lite stål.

  • Atle Abelsen

Lnett er i ferd med å gjennomføre av et av sine største utbyggingsprosjekter noen gang. Når den nye, 30 km lange 132 kV-forbindelsen til rundt en halv milliard kroner fra Dalen i Strand kommune til nabokommunen Hjelmeland strømsettes mot slutten av 2023, vil regionalnettet i Ryfylke ha fått en sårt tiltrengt oppgradering både teknisk og kapasitetsmessig.

Prosjektet fullføres flere måneder før opprinnelig tidsplan og til budsjett. Det er ingen selvfølge i dag, når priser på stål og leveringstider har skutt i været. Heldigvis for utbyggerne valgte de i stor grad «kortreiste» komposittmaster, med unntak av forankringsmaster, vinkelmaster og endemaster i stål der kravet til mekanisk styrke er høyere.

Økonomi

Årsaken til at valget falt på kompositt, er ifølge prosjektleder Kristian Gudmundsen hos Lnett økonomi og miljøhensyn. Bare rundt 30 av de 131 mastepunktene er av stål. Gudmundsen forteller at entreprenøren LinjePartner, som leverte stålmastene fra underleverandøren EB Elektro, var snare til å bestille og få levert stålet da krigen i Ukraina brøt ut.

DALEN
Direktør Atle Hovland Berg inspiserer slisseboringen i fjell under montasje av en komposittmast. Foto: Lnett

– Da unngikk vi i det minste store forsinkelser, sier han. Ledningen ble prosjektert med cirka 80 prosent komposittmaster allerede i 2018, før noen kunne forutsi den ustabile geopolitiske situasjonen i dag. Så der hadde vi litt flaks, sier Gudmundsen.

Miljø

Kreosotimpregnerte tremaster er i ferd med å bli faset ut, og Lnett er et av flere nettselskaper som allerede har gått over til andre mastetyper. Det finnes alternativer til kreosot for tremaster, som forskjellige typer koppersalter, men bransjen er ikke helt i mål med å finne ut hvilken holdbarhet de har.

– Montasjen og forankringen av komposittmastene er enklere og setter mindre avtrykk i naturen enn stålmaster, fastslår Gudmundsen.

Han legger til at der de har brukt stålmaster, som trenger et betongfundament, har de brukt en ny type betong med lavere klimaavtrykk.

– Vi har erstattet en del av kalken i betongen med slagg fra jern- og ferro-mangan-industrien. Normalt er det et avfallsprodukt som de bare dumper. Denne bruker vi i betong av klasse A-ekstrem, som reduserer klimaavtrykket fra betongen med to tredeler. Sammen med andre CO2-avtrykksreduserende tiltak har vi klart å redusere klimaavtrykket i prosjektet med 40 prosent, sier Gudmundsen.

Slisseboring

Gudmundsen forteller at det er mye godt fjell i Ryfylke. Da egner metoden med slisseboring seg veldig godt. Med denne metoden borer entreprenørene et sliss en drøy meter ned i fjellet. Stolpen tres ned i slissen, og blir deretter gyst (støpt) fast.

Det har vist seg å være en like holdbar som enkel og miljøvennlig metode. De slipper å sprenge i fjellet og bygge et stort betongfundament, og en rigg for å bore slisset er lettere å transportere i terrenget eller med helikopter enn hva som hadde vært nødvendig dersom man skulle støpt betong.

SLISSE
Slisse i fjellet, klar for montasje. Foto: Lnett

Rykende varme

Mastene produseres av Comrod på Tau, som også ligger i Strand kommune. Direktør Atle Hovland Berg hos Comrod forteller at leveransen av 101 komposittmaster er betydelig for dem.

– Denne ordren er en stor tillitserklæring til oss som leverandør til slike prosjekter, sier han.

Dette prosjektet har vært spesielt, i og med at transportveien har vært svært kort, og stolpene har vært levert nærmest rykende varme rett fra produksjonen.

– Det er viktig for oss å ha korte leveransetider med høy grad av fleksibilitet overfor kundene. Vi kan gjøre produksjonsendringer svært kjapt, og har god kontroll på forsyningskjeden, sier Berg.

Nye og oppgraderte trafostasjoner

Prosjektet omfatter også bygging og ombygging av tre transformatorstasjoner. I Dalen er transformatorstasjonen utvidet med et nytt 132 kV utendørs koplingsfelt med dobbelt samleskinne og oppgradert høyspenningsanlegg.

På Veland har entreprenøren Kruse Smith bygd en ny transformatorstasjon med et 132 kV SF6 gassisolert koplingsanlegg (GIS) med seks bryterfelt og dobbel samleskinne. Transformatoren med omsetning 132/22 kV har en ytelse på 32,5 MVA. Stasjonen er også tilrettelagt for en framtidig utvidelse med en ekstra 132/22 kV transformator.

Det er Siemens Energy som har levert og stått for montasjen av alt høyspentutstyr og hjelpeanlegg. Det har de også gjort på den nye Hjelmeland transformatorstasjon.

Her har Lnett fått et 132 kV luftisolert koplingsanlegg (AIS) med en 132 kV DCB-bryter. Stasjonen er også utstyrt med en 132/22 kV transformator med ytelse 32,5 MVA. Også her er det lagt til rette for en framtidig utvidelse med en 132/22 kV transformator som inkluderer etablering av et nytt 132 kV SF6-fritt GIS-anlegg i det nye stasjonsbygget.

DALEN
Energientreprenørene fra Linjepartner bruker helikopter for å montere komposittstolper på den nye 132 kV ledningen gjennom Ryfylke. Foto: Kristofer Ryde/Lnett

Siste SF6

Prosjektansvarlig Jon Bjørnar Lervik hos Siemens Energy forteller at dette er en av de siste leveransene de har med tradisjonelle SF6-brytere.

– Vi har siktet oss inn på å kun levere vår BlueGIS-konsept uten SF6-gass, men med teknisk ren luft som isolasjonsmedium, sier han.

Årsaken til at det ble SF6 på Veland, er at anlegget her har krav til noen tekniske løsninger som ennå ikke var tilgjengelig som SF6-fri på det tidspunktet da anlegget ble levert.

– Fra og med neste år leverer vi kun SF6-fri BlueGIS, sier Lervik.

STÅLMAST
Cirka 30 av mastepunktene måtte være i stål på grunn av høy mekanisk styrke. Foto: Lnett