riksmekleren ruland
Riskmekler Mats Wilhelm Ruland. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Riksmekleren skal inn å mekle som nøytral person.

  • Øyvind Zambrano Lie

På forespørsel fra Olje- og energidepartementet har riksmekler Mats Ruland sagt ja til å mekle mellom partene i Fosen-saken med mål om å finne en avtaleløsning i saken.

Rulands engasjement er ifølge departementet ikke i rollen som riksmekler, men som en nøytral person med lang erfaring fra forhandlinger og meklinger av ulik karakter, skriver departementet i en pressemelding.

Med seg i meklerteamet har Ruland fått følgende personer: tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reindriftsutøver Tom Kristian Lifjell.

– Fosen-saken er en svært krevende sak og ingen forsøk på å finne løsninger bør være uprøvd. Jeg har et håp om at det kan være mulig å finne en løsning gjennom en minnelig avtale, og at en meklingsprosess med en nøytral mekler vil kunne bidra til dette. En avtaleløsning vil kunne gi en raskere avklaring i saken enn ellers, noe alle parter vil være tjent med, sier olje- og energiminister Terje Aasland i meldingen.