vestre
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: NFD

Redaksjonskomiteen i Arbeiderpartiet har blitt enige om et kompromiss i kraftpolitikken, ifølge næringsminister Jan Christian Vestre.

  • Øyvind Zambrano Lie

Mens Trond Giske og andre på venstresiden i Arbeiderpartiet har gått hardt inn for drastiske inngrep i kraftmarkedet for å sikre at Norge får billigere strøm enn nabolandene, har partiets redaksjonskomité kommet fram til et kompromiss, melder E24.

– Vi slår fast at ren og rimelig fornybar energi, som har vært konkurransefortrinn for norsk næringsliv, fortatt skal være det. Strømprisene skal ned. Og de skal være lavere i Norge enn i Europa, sier Vestre ifølge E24.

Kompromisset i Ap handler ifølge Vestre om tre punkter, nemlig tiltak for å få ned prisene, elektrifisering og atomkraft.

Vestre sier at partiet vil ta mer politisk kontroll over kraften, og at det skal gjennomføres en storstilt satsning på energieffektivisering, som også kan bidra til en bedre kraftbalanse. Partiet skal være villige til å vurdere alle nye mulige tiltak som kan dempe prissmitten fra Europa. Forutsetningen er imidlertid at de må sikre vår egen forsyningssikkerhet, og at tiltakene må være mulige å gjøre innenfor EØS-avtalen.

Videre er de enige om at elektrifisering av sokkelen skal skje på en måte som ikke svekker fastlandsindustriens konkurransekraft.

Når det gjelder atomkraft, er det ifølge Vestre enighet om å se på ny kunnskap, også om alternative energiformer som kjernekraft.