tønnesen
Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statkraft fikk et underliggende driftsresultat på 18,5 milliarder kroner i første kvartal.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statkrafts netto driftsinntekter steg til 24,5 milliarder kroner fra 22,1 milliarder kroner i første kvartal 2021, mens underliggende driftsresultat (EBIT) steg til 18,5 milliarder kroner, fra 18,0 milliarder i samme periode i fjor. Dermed blir det underliggende driftsresultatet i første kvartal i år selskapets nest beste noen sinne.

– Høye kraftpriser, om enn på et lavere nivå enn i fjor, ga sammen med solid drift svært sterke resultater innenfor kraftproduksjon. Verdiskapingen i Markets fortsetter å være svært sterk, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en pressemelding.

10 milliarder i skatt

Konsernets driftsinntekter ble betydelig påvirket av positive bidrag fra prissikring og valutaeffekter, som følge av svekkelsen av kronen.

Driftskostnadene steg, drevet primært av høyprisbidraget i Norge, kronesvekkelsen og økt antall ansatte i tråd med selskapets vekststrategi. De underliggende kostnadene for anlegg i drift var stabile.

Netto finansposter ble negativt påvirket av en svakere krone, og etter skattekostnad på 10,4 milliarder kroner endte nettoresultatet på 10,9 milliarder kroner.

Tjente på havvind-salg

Statkraft solgte i januar 50 prosent av sin 2200 MW havvind-portefølje i Irland til Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Statkraft fikk en gevinst på 1,6 milliarder kroner fra salget. De to selskapene planlegger å investere mer enn 40 milliarder kroner i Irland innen 2030.

Statkraft har som ambisjon å bygge 2500-3000 MW årlig fra 2025. Dette skal øke til rundt 4000 MW årlig fra 2030. Mesteparten av nye investeringer vil være innen landbasert vindkraft, solkraft og vannkraft.

Statkraft planlegger å starte fem større effektoppgraderingsprosjekter av vannkraft i Norge innen 2030 for å balansere den økende mengden uregulerbar kraft fra vindkraftproduksjon.