havvind universitet utdannelse
Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi t.v., Sunniva Whittaker, rektor ved Universitet i Agder, og Bjarne Skeie i Skeiegruppen. Foto: Å Energi

Å Energi, Skeiegruppen og Universitetet i Agder vil bruke 25-30 millioner kroner på landets første spesialiserte utdanning innen havvind.

  • Øyvind Zambrano Lie

– For å realisere Norges neste industrieventyr har vi behov for spisskompetanse på havvind. I dag finnes det ikke et fullverdig studietilbud, og derfor går vi i Å Energi sammen med Skeiegruppen og Universitetet i Agder for å opprette landets første spesialiserte havvindutdanning, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi, i en pressemelding.

Partene går i første omgang inn med til sammen mellom 25-30 millioner kroner for å realisere havvindutdanningen.

Utdanningen vil blant annet bestå av masterprogrammer innenfor offshore-energi og havvindspesialisering. Om alt går som planlagt vil utdanningen starte opp høsten 2024.

Avtalen innebærer også etter- og videreutdanningskurs, forskning og utviklingsprosjekter samt doktorgradsstipendiater. I tillegg kommer utvikling av fagrapporter for politikkutvikling og etablering av møteplasser for kunnskapsutvikling og -utveksling med andre utdanningsinstitusjoner og selskaper.

– Vi går inn i dette tverrfaglig, og vil se på både teknologiløsninger og konsekvenser for samfunnet. At studentene opplever at det de studerer har relevans og nytte i arbeidslivet er en viktig motivasjonsfaktor, sier Sunniva Whittaker, rektor ved Universitet i Agder (UiA), i meldingen.

Skeiegruppens bidrag til UiA gjøres gjennom datterselskapet Lumber AS hvor familien Eidjord er medeier og viktig bidragsyter.