Kuråsfoss kraftverk er et vannkraftverk i elva Glåma, ved utløpet av Aursunden i Røros kommune i Trøndelag, og eies av Ren Røros. Foto: Peltonman/Wikimedia Commons

Konsernet Ren Røros satte rekord i omsetning og resultat for andre år på rad.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det skyldes først og fremst historisk høye priser på strøm gjennom hele året, samtidig som det var en god forvalting av produksjonen, skriver selskapet i en melding.

Konsernet Ren Røros hadde i 2022 en omsetning på 446,6 millioner kroner, mot 267,5 millioner kroner i 2021. Driftsresultatet ble 168,4 millioner kroner, mot 42,0 millioner i 2021.

Resultatet etter skatt ble 76,3 millioner kroner, mot 12,5 millioner kroner i 2021.

Ren Røros Strøm produserte 97,1 GWh i 2022. Det er hele 11,6 prosent over normalproduksjonen.

«Gjennomsnittlig nettopris i vårt område 194 øre for hver kilowattime. Det ga inntekter på 282 millioner kroner, og et driftsresultat på 172 millioner kroner», opplyses det i meldingen.

Nettselskapet hadde i 2022 et driftsresultat på 33,3 millioner kroner.