oslo rådhus sol
Oslo Rådhus har solceller på deler av taket. Symmetrisk plassering gjør at anlegget fungerer godt sett ovenfra. Foto: Alexandra Bråten, Rådhusets forvaltningstjeneste

Mener solenergibransjen bør utvikle løsninger som fungerer bedre sammen med gamle bygninger.

  • Øyvind Zambrano Lie

Riksantikvaren har laget en ny veileder for solenergi.

– Solenergi på vernede bygg er nytt for både eiere og forvaltning, men det kan være mulig med de riktige løsningene, sier riksantikvar Hanna Geiran i en melding.

– Vi mener solenergibransjen har en jobb å gjøre med å utvikle løsninger som kan fungere enda bedre sammen med eldre bygninger. Vi har tro på at det er mulig, slik at flere eldre bygg kan få solenergianlegg i fremtiden. Derfor etterlyser vi mer innovasjon og produktutvikling i bransjen, sier Geiran.

Riksantikvaren påpeker at bygg med flate tak er visuelt best egnet for solenergianlegg.

sofienberg skole
Sofienberg skole er totalrehabilitert og har fått solceller både på taket og fasaden. Foto: Cato Mørk/Multiconsult