mast mauranger
Arkivfoto: Kraftmontasje

Det skyldes hovedsakelig at det skal bygges mye nytt nett.

  • Øyvind Zambrano Lie

Virksomhetenes nye investeringsanslag for 2023 indikerer at investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til om lag 30,6 milliarder kroner i år, målt i løpende verdi, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en melding.

Dette anslaget er hele 16 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2022.

Dette skyldes hovedsakelig en kraftig oppgang i investeringer innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet. Fjernvarme og annen kraftforsyning bidrar også positiv til oppgangen.

26 prosent oppgang

Investeringer i produksjon av elektrisitet anslås derimot å bli lavere enn i 2022 og bidrar dermed til å dempe oppgangen.

«Nedgangen for investeringer i produksjon av elektrisitet kan delvis forklares med at mange vindkraftprosjekter ble ferdigstilt i de foregående årene og få nye vindkraftprosjekter har kommet til», skriver SSB.

2024-anslaget for kraftforsyningsinvesteringene antyder en oppgang på nesten 26 prosent sammenlignet med 2023-anslaget, gitt i mai i fjor.

«Den indikerte veksten skyldes at det anslås økte investeringer overføring og distribusjon av elektrisitet, samt økte investeringer i produksjon av elektrisitet. Fjernvarme og annen kraftforsyning bidrar også mye til veksten», skriver SSB.

Usikkerhet på Klemetsrud

Byrået understreker at det er stor usikkerhet om hvorvidt «et stort prosjekt innen fjernvarme og annen kraftforsyning blir gjennomført eller ei, og det skyldes at de anslåtte kostnadene for dette prosjektet har økt mye i det siste».

Som kjent er det nå stor usikkerhet om prosjektet for fangst og lagring av CO2 fra avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo blir bygget ut.