statnett
RME har avdekket flere avvik etter tilsynsbesøk hos Statnett i Nydalen i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

RME legger vekt på «overtredelsenes grovhet og at det er gjentatte overtredelser».

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) varsler at de vurderer å fatte vedtak i to saker om at Statnett SF har brutt systemansvarsforskriften § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjennelse fra systemansvarlig. RME vurderer at gebyret skal være 500.000 kroner. «I vurderingen har vi lagt vekt på overtredelsenes grovhet og at...
Artikkelen er 976 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.