Foto: Statnett

Statnett tok inn 56,5 millioner euro i flaskehalsinntekter i april.

  • Øyvind Zambrano Lie

Av dette var 24,5 millioner euro fra interne forbindelser, går det fram i Statnetts månedlige oversikt.

På forbindelsene til Sverige tjente Statnett 13,8 millioner euro i flaskehalsinntekter. På forbindelsene til Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia tjente Statnett henholdsvis 4,0 millioner euro, 3,1 millioner euro, 5,0 millioner euro og 6,0 millioner euro.

I årets første fire måneder har Statnett tjent 263,9 millioner euro i flaskehalsinntekter. Det er under halvparten så mye som i samme periode i fjor, da Statnett i de fire første månedene tjente 592,4 millioner euro.

Årsaken til nedgangen er lavere kraftpriser og lavere prisforskjell mellom prisområdene enn i fjor.

Når Statnett veksler euroene sine, får de imidlertid mer nå enn i fjor, hele 11,48 kroner per euro.