toppe
Forbrukerminister Kjersti Toppe. Foto: Astrid Waller

Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til Forbrukertilsynet for å sikre et sterkt tilsyn med sluttbrukermarkedet for strøm.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Regjeringen har satt i gang et viktig oppryddingsarbeid i strømmarkedet, og Forbrukertilsynet er en sentral aktør i dette arbeidet. Det er helt nødvendig å sørge for at Forbrukertilsynet har tilstrekkelig finansiering for å Ivareta forbrukernes rettigheter i strømmarkedet uten at det går ut over andre viktige oppgaver, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett torsdag.

I 2023 har Forbrukertilsynet fått i oppgave å særskilt prioritere tilsyn med markeds og salg av strømavtaler til forbrukerne. I tillegg er de pålagt ytterligere oppgaver i forbindelse med å utvikle regelverk og vurdere nye muligheter for sanksjoner i samråd med Reguleringsmyndigheten for Energi (RME).

– De nye og midlertidige oppgavene tilknyttet strømmarkedet medfører at det er nødvendig å øke bevilgningen til Forbrukertilsynet med tre millioner kroner i 2023, sier Toppe.