Kryssende linjer
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

RME varsler vedtak om overtredelse av systemansvarsforskriften.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE vurderer å fatte vedtak om at Tensio TN har brutt systemansvarsforskriften § 7 første ledd. Bakgrunnen er et brev fra Statnett som systemansvarlig til RME om at Tensio TN ikke har overholdt fristen for rapportering av overføringsgrenser. Varselet gjelder:  spenningssetting av transformator T10 i...
Artikkelen er 284 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.