VINDTURBINER
Foto: Jonas Bendiksen

Forskingsrådet tildeler 300 millioner kroner til 27 prosjekter som skal forske på miljøvennlig energi.

  • Øyvind Zambrano Lie

Pengene går til prosjekter innenfor alt fra produksjon av fornybar energi, bruk av energi og konsekvenser av energiomstillingen, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

61 millioner kroner går til prosjekter om vindkraft, fordelt på fem prosjekter. Disse prosjektene skal få frem kunnskap og ny teknologi, og skal blant annet se på kunnskap og metodikk for utvikling av et lønnsomt og robust sammenkoblet offshore- og onshore kraftnett, på belastningen av ekstrembølger på bunnfaste vindturbiner og på hvordan storskala havvindutbygging kan påvirke den regionale utviklingen med Agder-regionen som case.

Videre får seks prosjekter innen batterier og energilagring får til sammen 52 millioner kroner. Prosjektene skal forske på nye typer stasjonære batterier. I denne type batterier trengs andre egenskaper enn de som benyttes i for eksempel elbil og elsykler, der kravet til vekt og ladehastighet er sentralt. For stasjonær lagring stilles det andre krav til blant annet pris, levetid, både i år og antall, samt evne til å takle lave temperaturer, påpeker Forskningsrådet.

Disse får tildeling (klikk på listen og gjør skriften større):

l
Kilde: Forskningsrådet