nve hovedkontor
NVEs hovedkontor på Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Svært bekymringsfullt, skriver NVE etter å ha prøvd ut Microsoft Compliance Manager til sikringsarbeid.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
Virksomheter underlagt kraftberedskapsforskriften skal sikre sine digitale systemer og ha revisjoner av iverksatte sikringstiltak for å sikre at tiltakene er gjennomført og virker. NVE har sett nærmere på muligheter for automatisert samsvarsjekk opp mot kraftberedskapsforskriften ved å ta utgangspunkt i eksisterende verktøy levert av Microsoft. Prosjektet har videre tatt utgangspunkt...
Artikkelen er 345 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.