haga
Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge. Foto: Caroline Roka/Fornybar Norge

Fornybar Norge har medlemmer som vil finne det umulig eller svært vanskelig å søke innen 4. august.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fristen for prekvalifisering til den første store utbyggingen av norsk havvind bør utsettes med seks til åtte uker, mener Fornybar Norge. Det vil kunne bidra til bredere konkurranse og sikre aktørmangfold, skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding.

Olje- og energidepartementet kunngjorde i slutten av mars at fristen for å søke prekvalifisering skulle settes til 4. august. Men flere forhold av betydning for konkurransen er ifølge Fornybar Norge kommet sent på plass, og flere aktører har behov for noe mer tid til å forberede prosjektet i en krevende markedssituasjon.

– Vi mener myndighetene bør gis mulighet til å vurdere de mange innspillene og spørsmålene som er kommet inn, og gi avklaringer til aktørene før prekvalifisering. Noen av aktørene trenger også mer tid og snur hver stein for å rigge prosjektene i et krevende marked. Den første store utbyggingen av havvind må baseres på en bred konkurranse mellom aktører, og vi mener en utsettelse kan tas igjen senere i prosessen, sier Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge, i meldingen.

Regjeringens uttalte mål er at seks til åtte konsortier skal kunne prekvalifiseres til å delta i den første auksjonen på Sørlige Nordsjø II. Regjeringen ønsker å komme i gang så fort som mulig, et mål Fornybar Norge deler.

– Samtidig er det avgjørende å sikre et mangfold av aktører i havvindnæringen, samt god og reell konkurranse mellom større og mindre selskaper. Dette handler også om å legge til rette for norsk leverandørindustri. Fra petroleumssektoren vet vi at aktørmangfold har tjent norsk sokkel godt og bidratt til både innovasjon og kostnadsreduksjoner, sier Haga.

Fornybar Norge har medlemmer som vil kunne overholde den nåværende fristen for prekvalifisering, men erfarer også at det er medlemmer som vil finne dette krevende eller umulig. Organisasjonen har derfor bedt Olje- og energidepartementet om utsettelse, opplyses det i meldingen.