frosen
Visualisering av Frosen kraftstasjon og ny veg. Illustrasjon: Hafslund Eco Vannkraft AS

Hafslund Eco Vannkraft får bygge, mens Nordkrafts konkurrerende prosjekt Mjåvatn får avslag.

  • Øyvind Zambrano Lie

Kongen i statsråd har i dag gitt tillatelse til å bygge Frosen kraftverk i Ål kommune i Viken. Kraftverket vil bidra med om lag 26 GWh årlig i et allerede regulert vassdrag. – Prosjektet gir økt fornybar kraftproduksjon ved å øke utnyttelsen av vannkraftressursene i et allerede regulert vassdrag, sier...
Artikkelen er 298 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.