nsl skjøt
Bildet ble tatt i juni 2021, da kabellengdene fra Norge og England ble hentet opp fra havbunnen og skjøtet. Foto: Statnett/NSL

NSL driftes på halv kapasitet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Torsdag ettermiddag oppsto det en teknisk feil på forbindelsen mellom Storbritannia og Norge, NSL-kabelen (1400 MW) som går fra Suldal til Blyth, skriver Statnett i en melding.

Feilen førte til at en komponent må byttes, og forbindelsen driftes på halv kapasitet inntil denne er på plass, skriver Statnett i en melding torsdag kveld.

Feilen oppsto i landanlegget på norsk side og førte til at forbindelsen falt ut. På det tidspunktet var det eksport på forbindelsen, noe som førte til at frekvensen i kraftsystemet steg. Dette ble ifølge Statnett rutinemessig håndtert ved nedregulering av kraftproduksjon.

Som en konsekvens av feilen må en komponent i landanlegget byttes, og forbindelsen driftes med en kapasitet på 700MW inntil feilen er reparert og komponenten byttet ut. Det er ikke klart når dette kan være på plass, opplyser Statnett.