rønningen
Direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Nedslående brudd på grunnleggende forbrukervernregler, konkluderer Forbrukertilsynet.

  • Øyvind Zambrano Lie

I en kontroll i mars i år fant Forbrukertilsynet det de beskriver som lovbrudd hos alle de største strømleverandørene. For fem av leverandørene gjelder dette «mindre lovbrudd».

Hos 15 leverandører anser Forbrukertilsynet at lovbruddene er så alvorlige at de nå risikerer tvangsmulkt på 250 000 kroner i uka, skriver Forbrukertilsynet i en melding.

Forbrukertilsynet har over tid avdekket mange brudd på markedsføringsloven og angrerettloven blant flere strømleverandører i privatmarkedet. Det var på  bakgrunn av disse funnene, samt nylige endringer i prisopplysningsforskriften, at Forbrukertilsynet gjennomførte sin kontroll.

To av de 20 selskapene har i ettertid av kontrollen fusjonert, slik at det nå er 19 strømleverandører som har fått brev om innrettelse.

De kontrollerte aktørene  dekker cirka 85 prosent av det totale antall kunder på privatmarkedet.

Nedslående

14 strømleverandører har mottatt varsel om vedtak med ulike forbud og påbud, med tvangsmulkt på 250.000 kroner for hver uke hvert forbud eller påbud brytes. Dette gjelder de mest alvorlige tilfellene av manglende opplysninger i markedsføringen, vesentlige brudd på kravene til prisliste samt alle brudd på kravene til opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse.

De resterende fem leverandørene har mottatt brev hvor vi ber de frivillig innrette seg etter lovens krav.

– Overtredelsene gjelder brudd på grunnleggende forbrukervernregler. Resultatet av kontrollen er nedslående, og viser behovet for at vi også fremover fører et aktivt tilsyn i strømmarkedet, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet, i meldingen.

Advarer andre leverandører

For forholdene det nå er sendt varsel om vedtak til de 14 aktørene for, vil Forbrukertilsynet fatte vedtak selv om selskapene nå innretter seg på disse punktene. «Dette fordi vedtakene skal sikre at aktørene fremover ikke begår samme type lovbrudd», skriver tilsynet.

– Forbrukertilsynet forventer at samtlige strømleverandører i Norge, også de som ikke er kontrollert i denne omgang, innretter seg etter lovens krav. Alle strømleverandører bør sette seg inn i varslene om vedtak og brevene som nå er sendt ut, og sørge for at de ikke begår tilsvarende lovbrudd, oppfordrer direktør Trond Rønningen.

I kontrollen undersøkte Forbrukertilsynet følgende:

  • Om markedsføring av strømavtaler på strømleverandørenes nettsider oppfyller krav i markedsføringsloven. Loven krever blant annet at forbruker skal få alle vesentlige opplysninger om avtalen på en klar og hensiktsmessig måte.
  • Om leverandørene har lovpålagt prisliste tilgjengelig på sine nettsider, og om prislisten fyller lovens krav.
  • Om leverandørene før avtaleinngåelse opplyser om angrerett i tråd med lovens krav.

Hovedfunn i kontrollen – dette må aktørene rydde opp i:

  • 8 av de 19 selskapene gir fremdeles ikke opplysninger om angrerett før avtale blir inngått på den måten som loven krever. Alle disse 8 selskapene har fått varsler om vedtak.
  • Alle de 19 selskapene mangler, eller har mangler ved, lovpålagt prisliste på sin hjemmeside.
  • 10 av de 19 selskapene mangler helt prisliste, og har derfor fått varsel om vedtak. De øvrige 9 selskapene har også fått beskjed om å rydde opp.
  • Alle de 19 selskapene unnlater ifølge tilsynet å gi vesentlige opplysninger om strømavtalen i markedsføringen. Dette gjelder for eksempel viktig informasjon om pris, fakturagebyr og størrelsen på fakturagebyret, opplysninger om bindingstid og bruddgebyr, opplysning om at kunder blir kredittvurdert og derfor senere kan få beskjed om at de likevel ikke får avtalen de har inngått osv. Alle 19 selskaper har fått beskjed om å rydde opp i disse manglene.
  • 4 av de 19 selskapene har ifølge tilsynet så alvorlige mangler ved beskrivelsen av avtaletypen, og av hvordan prisen for avtalen fastsettes, at disse har fått varsler om vedtak. Avtaletypene dette gjelder er tre tilfeller av såkalte forvaltningsavtaler og ett tilfelle av en avtale med kombinert fastpris og spotpris.

Lyse støtter Forbrukertilsynet

Lyse er ett av selskapene som er undersøkt av Forbrukertilsynet.

– Vi støtter fullhjertet opp om Forbrukertilsynet sitt viktige arbeid for å rydde opp i strømbransjen. Vi mener regjeringen har tatt viktige grep ved å intensivere kontrollen og synes det er bra at Forbrukertilsynet prioriterer vår bransje, sier kommunikasjonssjef for energi i Lyse, Atle Simonsen, i en uttalelse til Energiteknikk.

– For at vi skal ha tillit, er det viktig at vi blir sett i kortene. Forbrukertilsynet har gjort en god og grundig kontroll. Vi har vært av den oppfatning at vi har gjort ting riktig, men setter pris på at Forbrukertilsynet har gjennomgått vår virksomhet og gjort oss oppmerksom på uriktig praksis. Vi tar til etterretning at det finnes områder hvor vi ikke har gitt informasjon tidlig nok, tilgjengelig nok eller tydelig nok.

– Kort tid etter kontrollen fra Forbrukertilsynet i mars har vi gjennomgått en grundig prosess med sertifisering i Trygg Strømhandel gjennomført av DNV. Vi har i hovedsak allerede gjennomført endringene Forbrukertilsynet ber om og tydeliggjort informasjonen, og vil gå i dialog med Forbrukertilsynet for å være sikre på at vi opererer 100% i tråd med regelverket, uttaler Simonsen.