vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Eidsiva og Hafslund har i første omgang kartlagt potensialet for vindkraft på Østlandet, og er allerede i innledende sonderingssamtaler med noen kommuner og grunneiere.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det skriver selskapene i en felles pressemelding. De utelukker ikke at andre landsdeler også kan være aktuelle.

Selskapene skriver at de spesielt ser etter lokasjoner hvor en etablering kan løse lokale og regionale kraftbehov og bidra til positive ringvirkninger.

– Å utvikle og bygge ut vindkraft på land er både kostnads- og tidseffektivt sammenlignet med andre fornybare energikilder. Teknologiutvikling de seneste årene gjør at vi også kan utvikle flere gode prosjekter i mindre vindutsatte områder som for eksempel på Østlandet. Dette er en stor fordel for oss som har en sterk tilstedeværelse i hele regionen, og legger et godt grunnlag for sameksistens og samarbeid med aktuelle vertskommuner, grunneiere og lokalsamfunn, sier konserndirektør for strategi og vekst i Eidsiva, Petter Myrvold, i meldingen.

– For å sikre nok kraft til elektrifisering av samfunnet og industrielle formål, må vi utnytte alle aktuelle former for fornybar energi i Norge. Derfor er det naturlig også å vurdere vindkraft på land, ved siden av havvind, solkraft, vannkraft og energieffektivisering, sier visekonsernsjef og administrerende direktør i Hafslund Vekst, Martin S. Lundby.

– Utvikling, utbygging og drift av vindkraft på land handler til slutt om felleskapets verdier og ressurser. Gode prosesser og bred involvering er derfor viktig. Sammen med positive ringvirkninger mener vi dette er viktige faktorer for å oppnå lokal aksept og god sameksistens for nye vindkraftutbygginger på land i Norge, sier Lundby.

– Vi representerer et robust offentlig eierskap som sammen med vertskommuner og grunneiere vil kunne ivareta lokale hensyn og regionale ringvirkninger på en god måte, sier Myrvold.