Klemetsrudanlegget
Avfallsanlegget på Klemetsrud sør i Oslo. Foto: Einar Aslaksen/Fortum Oslo Varme

Økt digitalisering og maskinlæring skal bidra til å redusere varmetapet i fjernvarmenettet med 10 prosent.

  • Øyvind Zambrano Lie

Hafslund og Eidsiva investerer i Utilifeed AB, et svensk teknologiselskap som hjelper fjernvarmeselskaper med fleksible energisystem med digitalisering og effektivisering.

Kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen i Hafslund opplyser til Energiteknikk at de to selskapene til sammen vil eie om lag 10 prosent* av selskapet, men de ønsker ikke å gå ut med prisen.

Utilifeed utvikler digitale løsninger som hjelper fjernvarmeselskaper med å optimalisere sin produksjon, distribusjon og virksomhet som resulterer i lavere energitap og reduksjon i CO2-utslipp.

Rettelse*

10 % mindre varmetap

Bakgrunnen er at deler av varmen i fjernvarmenettet går tapt av ulike årsaker. En av grunnene til ineffektive varme- og kjølesystemer er utdatert programvare. Etter hvert som man får flere integrerte energisystemer med lokale energikilder, blir det enda viktigere å benytte ny teknologi for å styre fjernvarmenettet på en effektiv måte, påpeker Hafslund i en pressemelding.

Ambisjonen til Utilifeed er ifølge meldingen «å utgjøre selve ryggraden i fjernvarmeselskapenes fremtidige IT-infrastruktur».

Utilifeed har utviklet en programvare basert på digitale tvillinger av fjernvarmenettet, sensorer, offentlig tilgjengelig data og maskinlæringsalgoritmer. Programvaren analyserer kundenes behov på detaljert nivå, kombinerer denne med informasjon om fjernvarmenettet og matcher kundenes etterspørsel og fjernvarmeselskapenes produksjon.

«Ifølge selskapet resulterer det i et gjennomsnittlig potensial for besparelser på 10 % varmetap, 20 % CO2-utslipp og 8 % kostnader», heter det i pressemeldingen.

Åpne IT-løsninger

–  Vi er imponert over plattformen som Utilifeed leverer i dag. Produktet som selskapet har utviklet, blant annet gjennom tett samarbeid med nordiske kunder, gir et svært godt utgangspunkt for økt digitalisering og effektiv styring av fjernvarme. Hafslund Oslo Celsio, Norges største fjernvarmeaktør, er kunde av Utilifeed i dag og vil med denne investeringen fortsette å utvikle verdier med et unikt og ledende teknologiselskap, sier Kim Solesvik, som leder venture-investeringer på vegne av Hafslund og Eidsiva, i meldingen.

Ifølge meldingen får Utilifeed nå også støtte av flere svenske investormiljøer.

–  I en tid der digitaliseringen i samfunnet utvikler seg i et høyt tempo, og energisystemet gjennomgår raske endringer mot økt bærekraft, er det viktig at fjernvarmeselskapene holder tritt med utviklingen og er pådrivere for et mer fleksibelt energisystem. For at dette skal være mulig i stor skala, kreves standardiserte og åpne IT-løsninger som knytter verdikjeden i fjernvarmeselskapet sammen, sier Samuel Jansson, grunder og daglig leder i Utilifeed.