KJØLLE
Gerd Kjølle, direktør for CINELDI. Foto: CINDELDI

Skal gjøre det enklere å utvikle strømnettet videre.

  • Øyvind Zambrano Lie

For første gang er det laget referansenett som illustrerer ekte norske strømnett.

Referansenettet, utviklet at forskere ved forskningssenteret CINELDI, er modeller av et vanlig norsk strømnett. De kan brukes til å teste og simulere ulike teknologier, problemstillinger og scenarier i realistiske omgivelser.

– Her er det mulig for de som jobber med utvikling av strømnettet eller ny teknologi å legge inn data og justere faktorer for å se hva som fungerer før man gjør tiltak i det virkelige nettet, sier senterdirektør Gerd Kjølle.

Resultatet ble nylig publisert i tidsskriftet Data in Brief.

Referansenettene er også nyttige for å kvantifisere samfunnsøkonomiske kostnader for fremtidige strømnett når det gjelder investeringer, drift, strømbrudd og elektriske tap i ulike scenarioer.

Referansenettet er åpent tilgjengelig og vil være nyttig for forskere, nettselskaper, teknologileverandører og innovatører, myndigheter og medlemsorganisasjoner knyttet til nett- eller kraftbransjen i Norge.

Fakta om det nye referansenettet

  • Representerer et norsk radielt, mellomspennings distribusjonsnett driftet på 22 kV
  • Dataene som ligger bak referansenettene, kommer fra norske nettselskap. Dataene er anonymisert og forenklet, men er fortsatt en realistisk modell av norske distribusjonsnett.
  • Dataene inneholder informasjon om topologi, elektriske parametere, og eksisterende lastpunkter i nettet. Datasettet inneholder også en tidsserie med lastdata for et år, med scenarioer for mulig lastutvikling på sikt.
  • Datasettet inneholder også utvidelser som representerer kommende utfordringer med nye laster inn i strømnettet, som f.eks. hurtigladestasjoner.
  • Et tredje datasett for leveringspålitelighetsanalyser er under utvikling.

Kilde: CINELDI