ved ovn
Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons

Mer bruk av propan og ved økte CO2-utslippene fra oppvarming med 12 prosent.

  • Øyvind Zambrano Lie

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utslippene av klimagasser i Norge i 2022 var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer en nedgang på 0,5 prosent fra året før.

De fleste hovedkildene til klimagassutslipp hadde svak nedgang i 2022. Ett av unntakene er kilden oppvarming i husholdninger, primærboliger, bygg- og anleggsnæringen og i tjenesteytende næringer, som økte med 12 prosent sammenlignet med 2021, skriver SSB i en melding.

– Høye strømpriser i Sør-Norge i 2022 førte til at det ble brukt mer propan og ved til oppvarming, og mindre elektrisitet og naturgass. Flere gamle ovner ble tatt i bruk og bidro til høyere klimagassutslipp fra oppvarming, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner i meldingen.

Utslippskilden med størst endring i CO2-ekvivalenter var energiforsyning, som gikk ned 17 prosent fra 2021. Dette skyltes i hovedsak avviklingen av normal drift ved gasskraftverket på Mongstad høsten 2022. Energiforsyning står imidlertid kun for omtrent 3 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge.