mast linje
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Husholdninger byttet kraftleverandør 97.730 ganger i løpet av første kvartal 2023.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Antall leverandørbytter av husholdninger har falt over nyttår. Første kvartal 2023 så vi en nedgang på 55 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Da det var rekordmange bytter, sier seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE, Torfinn Jonassen, i en pressemelding.

Første kvartal 2023 viser også en reduksjon i antall leverandørbytter av husholdninger sammenlignet med tilsvarende kvartal de siste årene. Det har vært en sterk nedgang på henholdsvis 42 og 45 prosent fra første kvartal 2022 og 2021 til første kvartal 2023, ifølge RME.

For næring har derimot antall leverandørbytter økt i første kvartal 2023. Da var det 26 393 bytter, som er det høyeste vi har målt siden vi begynte å måle dette. Det er en stor økning på 55,7 prosent fra samme kvartal i 2022. Tilsvarende var det en mindre økning på 15,9 prosent fra første kvartal 2021.