mast
Foto: Øyvind Zambrano Lie

2022 skiller seg ut ved at NVE mottok klart flest rapporter om informasjonssikkerhet.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
Kraftberedskapsforskriften stiller krav om at KBO-enhetene skal rapportere uønskede hendelser uten ugrunnet opphold, for at myndighetene skal ha oversikt over hendelser som kan redusere forsyningssikkerheten. I 2022 ble det rapportert inn 47 uønskede hendelser, går det fram av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin rapport om driften av kraftsystemet. RME beskriver...
Artikkelen er 311 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.