TREFALL OVER LEDNING
Arkivfoto: Illustrasjonsfoto: Agder Energi

I 2022 var leveringspåliteligheten på 99,989 prosent.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det viser avbruddsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), og innebærer altså at 0,011 prosent av den elektriske energien ikke nådde frem til strømkunden på grunn av feil eller utkoblinger.

Til sammenligning var leveringspåliteligheten i perioden 2002 til 2022 99,985 prosent.

– Leveringspåliteligheten for 2022 var god, og det nest beste året de siste 20 årene, sier direktør i RME, Tore Langset, i en melding.

KLIKK PÅ GRAFEN FOR Å GJØRE DEN STØRRE. Kilde: RME

 

I 2022 var mengden ikke-levert energi 13,02 GWh, som er en nedgang på 2,49 GWh fra 2021. Leveringspåliteligheten var 0,002 prosentpoeng bedre i 2022 sammenlignet med 2021.

Leveringspåliteligheten påvirkes ofte av for eksempel kraftig uvær eller snøvær. Slike uvær kan påvirke leveringspåliteligheten nasjonalt, noe som blant annet skjedde i perioden mellom 2011 og 2015. Det var ifølge RME få slike store hendelser i kraftsystemet i 2022.

Et utvalg nasjonale nøkkeltall

  • 52 prosent av strømkundene opplevde langvarige strømbrudd (uten strøm mer enn tre minutter) i 2022.
  • 37 prosent av strømkundene opplevde kortvarig strømbrudd (uten strøm i mindre enn tre minutter) i 2022.
  • Strømkundene som opplevde minst ett langvarig strømbrudd, var i gjennomsnitt uten strøm i totalt 3 timer og 10 minutter i 2022. Disse strømkundene opplevde i gjennomsnitt 2,79 langvarige strømbrudd.
  • Den gjennomsnittlige tiden nettselskapene brukte på hvert enkelt avbrudd for å få strømmen tilbake til strømkundene, endte på 1 time og 8 minutter for lange strømbrudd.