christian rynning-tønnesen
Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. Foto: Statkraft

Statkraft-sjefens samlede godtgjørelse var i fjor nesten dobbelt så høy som Statnett-sjefens.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statkrafts administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen fikk i 2022 en samlet godtgjørelse på 9,61 millioner kroner, går det fram av Statens eierrapport, som ble offentliggjort i dag. Det var 4,4 prosent mer enn året før.

Av dette var 6,05 millioner kroner fastlønn, 808.000 kroner bonus, 2,88 millioner kroner pensjonskostnad, mens 228.000 kroner står oppført som «annen godtgjørelse».

Tallene viser utbetalt godtgjørelse i 2022, men for bonus oppgis beløpet opptjent i 2022.

Til sammenligning fikk Statnetts administrerende direktør Hilde Tonne i 2022 en samlet godtgjørelse på 5,66 millioner kroner. Tonne startet i Statnett 15. mars 2021.

Av den samlede godtgjørelsen i 2022 var 5,28 millioner kroner fastlønn, 190.000 kroner var pensjonskostnad, mens 193.000 kroner kom i kategorien «annen godtgjørelse».