follobanen
Det skal ha vært skepsis i Bane NOR mot å jorde kabelskjerm i begge ender på Follobanen. Foto: Nicolas Tourrenc, Bane NOR

Feilen ville sannsynligvis ikke hadde skjedd hvis det var valgt en løsning med jording i en ende og ut-isolering i den andre, som er vanlig ellers i jernbaneinfrastrukturen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt 19. desember i fjor er mangler i utførelse av skjøter og endeavslutninger, og vanndrypp på en isolator, konkluderer Bane NORs interne analyserapport, skriver selskapet i en pressemelding.

Rapporten baserer seg på intervjuer med 43 personer fra flere enheter i Bane NOR.

Overslag og lysbue

Sannsynligvis har fukt i en skjøt mellom to betongelementer, ført til vanndrypp fra tunneltaket ned på en isolator i anlegget for togenes kjørestrøm. Vannet var alkalisk (høy PH), fordi det fikk en annen kjemi da det var i kontakt med injeksjonsmasse som er sprøytet inn for tette fjellet bak betongelementene.

Når vanndråpene tørket, ble salt liggende på isolatoren. Fordi salt leder strøm, førte dette til overslag og lysbue over isolatoren.

Uvanlig løsning

Det skal ha vært en skepsis i Bane NOR til løsningen som ble valgt på Follobanen, med jording av kabelskjerm i begge ender. Dette er en løsning som ikke er vanlig på jernbanen i Norge.

Det hevdes ifølge rapporten at den stoppende feilen sannsynligvis ikke hadde skjedd hvis det var valgt en løsning med jording i en ende og ut-isolering i den andre, slik som er vanlig ellers i jernbaneinfrastrukturen.

«Denne påstanden anses som riktig, men det betyr ikke at den prosjekterte og bygde løsningen ikke var riktig prosjektert og kunne fungert», understrekes det i rapporten.

Skulle fungert

Undersøkelsesgruppen er av den oppfatning at anlegget skulle ha fungert som tiltenkt hvis kabelskjøter og endeavslutninger var korrekt og tilfredsstillende utført.

Da skulle kablene tålt den kortslutningsstrømmen som skjedde. Teknisk regelverk tillater løsninger med jording av kabelskjerm i begge ender, men slik løsning krever at aluminiums-laminatet er utført med riktig kvalitet.

Varmgang

Kort tid etter åpningen tålte ikke Follobanen lenger påkjenningene etter gjentatte overslag. Det oppsto varmgang i kablene som førte til røyk og brann i strømforsyningsanlegget. Feilen førte til at Follobanen ble stengt, og måtte gjennom omfattende feilsøking- og feilrettingsarbeid i nærmere tre måneder.

Et av de bakenforliggende punktene som kommer fram i rapporten er tidspress. Utbyggingen var forsinket og etter flere utsettelser ble 11. desember 2022 satt som endelig åpningsdato for Follobanen. For å rekke dette måtte entreprenøren overlevere en ferdig Blixtunnel før november.

Ifølge undersøkelsesgruppen ble åpningsdatoen opplevd som «udiskutabel» i Follobaneprosjektet.

Skal gå gjennom rutiner

Ifølge rapporten skal elkraftmiljøet i Bane NOR nå gå gjennom krav, rutiner og prosesser innen planlegging, bygging og idriftsetting av Bane NOR sine kontaktlednings -og elkraftanlegg for å sikre kontroll for hver av de nevnte fasene.

«Arbeidet går ut på å ta en stegvis gjennomgang av dagens praksis med krav, rutiner og prosesser – fra planlegging, bygging, til kontroll – for å avdekke og teste den faglige kontrollen og etterprøvbarheten for det som bygges og driftsettes», skriver Bane NOR.