sunndal
Hydros aluminiumsverk i Sunndal. Foto: Hydro

Hydro Energi AS har signert en langsiktig kraftavtale med Statkraft om levering av 0,44 TWh per år til Hydros norske aluminiumsverk i perioden 2024-2038.

  • Øyvind Zambrano Lie

Avtalen sikrer leveransen av totalt 6,6 TWh fornybar kraft over en 15 års periode til Hydros anlegg i NO3 fra Statkrafts kraftverk i prisområdet, skriver Statkraft i en pressemelding.

– Hydro har et stort kraftbehov fremover, og flere av våre eksisterende kraftavtaler begynner å utløpe fra 2030. Denne avtalen er et viktig steg for å sikre noe av denne kraften og muliggjøre videreutvikling av aluminiumsverkene våre i Norge, inkludert satsing på CCS og ny teknologi. Men vi har fremdeles et stort behov for ny kraft inn til våre anlegg, og det er viktig at det blir bygget ut mer fornybar energi slik at dette kan sikres, sier Ola Sæter, leder for Hydros aluminiumsverk i meldingen.

Kontrakten med Statkraft gjelder fra 1. januar 2024 til 31. desember 2038, med levering i prisområdet NO3.